Nastupno predavanje dr.sc. Darie Mustić

Dana 7. svibnja 2018. godine (ponedjeljak), s počtetkom u 08.00 sati, u dvorani A Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta, dr.sc. Daria Mustić održat će nastupno predavanje na temu ,,Utjecaj medijskih sadržaja na percepciju vizualnih poruka” u sklopu kolegija Vizualne komunikacije.

Nastupno predavanje dr. sc. Darie Mustić