Hrvatski

Grafički fakultet – Sveučilište u Zagrebu

Samo još jedna WordPress web stranica

Studentske udruge

IAESTE

IAESTE (The International Association for Exchange of Students for Technical Experience) je udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti. Naziv Udruge na hrvatskom jeziku glasi HUMRSPTZ – Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti.

Ciljevi  Udruge :

  1. Osigurati studentima stručno praktično iskustvo u inozemstvu sa ciljem da studenti kroz rad na aplikativnim projektima i u suvremenim tehnološkim postrojenjima renomiranih stranih kompanija steknu praktično iskustvo koje je važno za produbljivanje i usavršavanje njihovog znanja.
  2. Potencirati promidžbu međunarodnog razumijevanja i dobre volje među studentima svih nacionalnosti bez obzira na rasu, boju, spol ili vjeru.
  3. Pružiti hrvatskim poslodavcima visokokvalificirane i motivirane strane studente
  4. Biti izvor kulturnog bogatstva hrvatskim i stranim studentima te široj zajednici.

Razmjena studenata u IAESTE-u funkcionira po principu reprociteta, tj. 1 : 1. Broj primljenih (incoming) studenata jednak je broju poslanih (outgoing) studenata.

Studenti dodiplomskog studija imaju pravo na 2 stručne prakse u inozemstvu a na treću praksu mogu ići studenti postdiplomskog studija. U jednoj akademskoj godini moguće je ići samo na 1 stručnu praksu.
Proces dobivanja stručne prakse traje čitavu godinu sa početkom u listopadu. Proces je vrlo temeljit i detaljan i daje izvrsne rezultate već preko 50 godina. Tijekom studenog traje prijava hrvatskih studenata za stručnu praksu u inozemstvu.

Prijava se vrši  preko interneta a studenti su također dužni donijeti tražene dokumente u ured IAESTE-a. Prilikom prijave na natječaj vrednuje se uspjeh na fakultetu, rad u IAESTE-u, znanje stranog jezika i rektorova nagrada. Ovim procesom IAESTE Croatia jamči da će zemljama članicama poslati najbolje studente koje će oni smjestiti na stručne prakse kod svojih partnera (strane tvrtke i institucije). Vrednovanjem rada u IAESTE-u u obliku dodatnih bodova prilikom natječaja odaje se zahvalnost članovima – redovnim studentima bez čijeg volonterskog rada ne bi bilo ove plemenite djelatnosti.

BEST

BEST je organizacija koja okuplja visoko motivirane studente tehnologije iz cijele Europe, a cilj joj je učiniti ih međunarodno osviještenima kroz uključivanje u izazovne projekte poput stručnih seminara, kulturnih razmjena, treninga, radionica i natjecanja.

BEST Zagreb je volonterska i neprofitna studentska udruga koja studentima Sveučilišta u Zagrebu pruža mogućnost dodatnog stručnog obrazovanja, kontakta s budućim poslodavcima, rada u međunarodnim timovima, upoznavanje europskih kultura te njihovo razumijevanje i razvijanje tolerancije te usavršavanje organizacijskih vještina.

Sam početak BESTa Zagreb seže u 1998., a za njegov nastanak su zaslužni studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Zahvaljujući daljnjoj inicijativi, BEST Zagreb je kao udruga i službeno registriran 1999. godine.
Danas je BEST Zagreb prisutan na gotovo svim tehničkim i tehnološkim fakultetima Zagrebačkog Sveučilišta te je u Europi stekao status jedne od najjačih i najaktivnijih BEST lokalnih grupa. Trenutno BEST broji oko stotinjak članova od kojih polovicu čine aktivni članovi, a polovicu alumnae – nekad studenti i BESTovci, a danas uspješni inženjeri. Stalan kontakt s alumnijima omogućava im prijenos svih znanja koja stalno nadograđuju i uspješno koriste.

BEST Zagreb podjelu rada po grupama (Fund Raising – Kontakt sa tvrtkama, Public Relations – Odnosi s javnošću, Human Resources – Ljudski potencijali, Information Technologies – Informacijske tehnologije) također održava i po tekućim projektima. Time se osigurava kvaliteta stečenih znanja (“soft skills”) te fleksibilnost njihove primjene u svim projektima.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT