Međunarodni kongres studenata Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta ERFUSS ‘ 24

Poštovani,

Ovim bismo Vas putem htjeli prenijeti informacije i poziv za sudjelovanje na 5. Međunarodnom kongresu studenata Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta- ERFUSS24 koji će se održati od 24. do 26. svibnja 2024. godine.

ERFUSS je kongres koji se od 2014. održava svake dvije godine na kampusu Borongaj. Kratica kongresa – ERFUSS znači „ERF u suradnji s…“, čime ovaj kongres naglašava važnost suradnje između tri studijska smjera na našem fakultetu, suradnje s ostalim strukama kao i međunarodnu suradnju. Na ovom kongresu međusobno izmjenjujemo znanja, stajališta i iskustva te uspostavljamo poznanstva na nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Osim studenata, na kongresu će izlagati i stručnjaci sa svakog studijskog smjera koji će održati plenarna predavanja. Upravo su iz tog razloga, sa svojim iskustvima, znanjima i pogledima, i više nego dobrodošli studenti srodnih disciplina poput psihologije, sociologije, pedagogije, odgojno – obrazovnih znanosti, filozofije, prava, socijalnog rada, lingvistike, fonetike, medicine, kineziologije, ali i studenti naizgled nepovezanih struka poput elektrotehnike, računarstva, strojarstva, arhitekture, grafičkog dizajna i umjetničkih područja, koji svojim vještinama i znanjima uvelike mogu doprinijeti u timu unutar edukacijsko-rehabilitacijskog područja rada i znanosti.

Na kongres se možete prijaviti kao aktivni ili pasivni sudionik. Aktivno možete sudjelovati putem usmene prezentacije, izlaganjem postera ili provođenjem radionice (uz prijavu je potrebno poslati i sažetak vašeg izlaganja), dok pasivno sudjelovanje podrazumijeva slušanje predavanja i sudjelovanje na radionicama. Sa željom da naglasimo interaktivnu prirodu kongresa, svi će sudionici moći sudjelovati na radionicama, tribinama, okruglim stolovima i ostalim oblicima rasprava.

Kongres će se održati u sklopu Sveučilišnog kampusa Borongaj, u prostorijama Edukacijsko- rehabilitacijskog Fakulteta.

Više informacija o samom Kongresu i o postupku prijave možete pročitati u privitku po nazivom ERFUSS-upute za prijavu, uz upute šaljemo i prijedlog tema izlaganja i upute za pisanje sažetka

Prijave su otvorene do 15. travnja 2024. godine. Molimo studente da se pridržavaju definiranog roka prijave jer prijava nakon tog datuma neće biti uvažena.

Nadamo se što većem odazivu i vidimo se u svibnju!

Organizacijski odbor ERFUSS