OBAVIJEST O PRIJAVAMA TEMA

OBAVIJEST O PRIJAVAMA TEMA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA

Sve prijavljene teme do 18.12.2018. odobrene su.

Mole se studenti da dalje postupaju prema prethodnoj obavijesti, točke 3, 4 i 5.

Povjerenstvo za diplomske i završne ispite