NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI LABORANT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GRAFIČKI FAKULTET
ZAGREB, GETALDIĆEVA 2

KLASA: 112-03/18-01/
URBROJ: 251-80-18-1
ZAGREB, 15. studenoga 2018.

 

NATJEČAJ

za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši laborant na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkome fakultetu, na određeno vrijeme (do povratka na rad zamjenjivanoga zaposlenika), s punim radnim vremenom.

Pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta.
Uz prijavu za radno mjesto je potrebno priložiti:

– životopis,
– dokaz o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju – sveučilišni prvostupnik
– dokaz o stečenom radnom iskustvu; prednost je iskustvo na poslovima grafičke pripreme i tiska, ali se mogu zaposliti i osobe bez radnoga iskustva
Probni rad: 3 mjeseca.

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na CD-u).

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.
Prijave se šalju poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, s naznakom „Natječaj za izbor na radno mjesto“ .
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dekan:

Prof. dr. sc. Nikola Mrvac