2. Dani karijera Sveta Nedelja 2024.

U sklopu kolegija Male tiskarske tehnike dana 14. lipnja 2024. organiziran je studentski izlet studenata 6. semestra prijediplomskog studija Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pritom su posječene dvije renomirane tiskare te tvrtka za prodaju grafičkih materijala. To su grafičke tvrtke čija je djelatnost prepoznata u Republici Hrvatskoj i izvan nje. To su: Print Grupa d.o.o. (digitalna tiskara velikog formata) Radin print d.o.o. (tiskara časopisa i reklamnih sadržaja iz role) i Radin d.o.o. Za medijsku  promociju zahvaljujemo se časopisu Print Magazin i udruzi FESPA Hrvatska.

Prof. dr. sc. Igor Majnarić