73. međunarodni sajam inovacija iENA 2022. – dr. sc. Vladimir Cviljušac osvojio Zlatnu medalju

U organizaciji Hrvatske zajednice inovatora, hrvatski su inovatori tradicionalno sudjelovali na 73. međunarodnom sajmu inovacija iENA 2022. Sajam se održao od 27. – 30. listopada 2022. u Njemačkoj u gradu Nürnbergu,  gdje se predstavilo više od 500 inovacija iz 26 zemalja svijeta. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu osvojio je Zlatnu medalju za inovaciju pod nazivom “Primjena tiskanih računalno generiranih holograma kao sigurnosnih elemenata” autora dr. sc. Vladimira Cviljušca.

Kratki opis inovacije “Primjena tiskanih računalno generiranih holograma kao sigurnosnih elemenata”:

Inovacija je u algoritmu za računalno generiranje holograma i izradu priprema za tisak u korelaciji s parametrima proizvodnih tiskarskih tehnika. Time omogućava brzu i jeftinu proizvodnju jedinstvenih računalno generiranih holograma koji imaju široku primjenu u zaštitnom tisku. Konačni proizvod, sigurnosni element ne temelji se samo na hologramskoj difrakcijskoj rešetki. Umjesto toga, inovacija nudi sinergiju tri sigurnosna elementa; računalnu manipulaciju objektima i kompoziciju holo-blokova u svrhu postizanja velikog broja kombinacija; progresivnu binarizaciju, koja se koristi za utiskivanje slike na površinu holograma i povezivanje ulaznih parametara algoritma s parametrima korištene tehnike tiska. Sve to jača sigurnost uz očuvanje mogućnosti ispisa po niskoj cijeni na standardnim komercijalnim strojevima.