ARCA 2023.

Inovatori s Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su na 21. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2023. koja se održala u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 12. do 14. listopada s dvije prijave inovacija. Osvojene su 2 medalje i to zlatna i brončana.

Brončana medalju osvojili su: doc. dr. sc. Marko Maričević, izv. prof. dr. sc. Tibor Skala i Lara Maričević za inovaciju pod nazivom „Privjesci i integriranim NFC čipom“.

U ovoj inovaciji proizvod je dizajniran i proces proizvodnje osmišljen tako da se omogućuje integracija NFC čipa u samom postupku 3D tiska. Integrirani NFC čip omogućuje spremanje strukturiranih podataka koji olakšavaju poslovne procese te daju dodatnu vrijednost samom proizvodu.

Zlatnu medalju osvojili su: Tea Pavić, izv. prof. dr. sc. Tibor Skala i doc. dr. sc. Marko Maričević za inovaciju pod nazivom „Gamificirana aplikacija za interaktivno učenje uz AI mentora“.

Aplikacija nudi opciju učenja za maturante i učenje za srednju školu. Motivacija za učenje u aplikaciji pruža se dobivanjem bodova za rješavanje kvizova i ponavljanjem gradiva, rang lista prema fakultetima, predmetima i ukupnim bodovima, te mogućnosti praćenja vlastitog napretka, a ulogu klasičnog nastavnika zamjenjuje AI mentor temeljen na GPT-4 jezičnom modelu. AI mentor služi kao instruktor učenicima, savjetuje ih kako upisati željeni fakultet te analizira njihov napredak u učenju.