Hrvatski

Novo na katedrama

Novo na katedrama

Pogledaj sve katedre

Zaštita okoliša

12 studenoga 2019 U 08:40H

kolokvij I

08 veljača 20
24

Posjeta studenata dDIS centru

08 veljače 2024Događanja, Studenti

Nastavu je izvođena od strane bivšeg studenta i sadašnjeg ovlaštenog Konica Minolta  instruktora Marka Kadije, dipl. graf. ing i nositelja kolegija Digitalni tisak prof. dr. sc. Igora Majnarića.

Saznaj više
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT