Dopis potpore Uprave Grafičkog fakulteta i Poruka rektora Sveučilišta u Zagrebu

Poštovani kolegice i kolege studenti, profesori i drugi zaposlenici Fakulteta,

niže prenosimo dopis potpore Uprave Grafičkog fakulteta i poruku rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa vezano uz situaciju s virusom COVID 19 i štetu koju je prouzročio potres u Zagrebu.