DOPUNA TEKSTA NATJEČAJA ZA UPIS STUDENATA IZ UKRAJINE U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAFIČKE TEHNOLOGIJE U AK. GOD. 2022./2023.