ERASMUS natječaj – STUDENTI – studijski boravak (SMS) za ak.god. 2012./13.

ERASMUS natječaj - STUDENTI - studijski boravak (SMS) za ak.god. 2012./13.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus bilateralnih sporazuma s inozemnim visokoobrazovnim ustanovama raspisuje natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak u akademskoj godini 2012./13.

Rok za prijavu je 15. veljače, 2012. (datum primitka!)

Klasa: 605-01-12-22/1
Urbroj:  380-153/068-12-1
Datum: 10. siječnja 2012.

OPĆI DIO NATJEČAJA

Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi u državama članicama Europske unije u akademskoj godini 2012./2013. Prijava za studijski boravak iznimno može uključivati kombinaciju studijskog boravka i stručne prakse ako se održavaju na istom sveučilištu isključivo uz provjeru takve mogućnosti sa stranim sveučilištem prije prijave. Prijava tada uključuje jedan semestar/trimestar studijskog boravka, i drugi semestar/trimestar stručne prakse, ne mogu se obavljati istovremeno.

Potpuni tekst Natječaja i uvjete za prijavu pročitajte ovdje.

POSEBAN DIO NATJEČAJA: