Erasmus+ stručna praksa, 1. krug natječaja za ak. god. 2024./25.

Objavljen je novi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) – 1. krug Natječaja za ak. god. 2024./25.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202425/

Prvi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 16.9.2024.- 1.8.2025.


Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2025.

Krajnji rok za online prijave je 18.9.2024. u 12h (podne) – ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 18.9.2024. do kraja dana – ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Rok za dostavu dokumentacije u Ured za međunarodnu suradnju na Grafičkom fakultetu je 7. lipnja 2024. godine za mobilnosti, koje počinju najranije 14. listopada 2024. godine te 14. srpnja 2024. za mobilnosti, koje počinju najranije najranije 02. prosinca 2024 godine.


Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg popunjavanja predviđenog broja mobilnosti.