Erasmus+ stručna praksa, 2. krug natječaja za ak. god. 2023./24. – objavljen

Objavljen je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) – 2. krug Natječaja za ak. god. 2023./24.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa/

Drugi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 12.2.2024.- 1.8.2024.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2024.

Krajnji rok za online prijave je 29.2.2024. u 12h (podne) – ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 29.2.2024. do kraja dana – ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.