FileSender

FileSender je web usluga koja korisnicima u sustavu  znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavno i sigurno slanje proizvoljno velikih datoteka. Usluga je zasnovana na projektu FileSender. Korisnici pristupaju usluzi uporabom svog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Korisnici koji se nalaze izvan federacije AAI@EduHr mogu uslugu koristiti preuzimanjem vaučera poslanog od strane autenticiranog korisnika.

Navedena usluga pruža se za razmjenu velikih datoteka koje obuhvaćaju podatke prikupljene u istraživačkim projektima, koje integriraju multimedijalne sadržaje kao i u drugim slučajevima kada slanje datoteka nije moguće ili prikladno korištenjem uobičajenih alata za slanje podataka kao što je elektronička pošta.

S obzirom da usluga poslane datoteke smješta privremeno, odnosno briše ih nakon određenog vremena, usluga nije namijenjena za razmjenu datoteka koje trebaju biti trajno dostupne.

Trenutna ograničenja pri korištenju usluge su:

* veličina pojedine datoteke koju korisnik može poslati je 10 GB
* pohrana pojedine datoteke vremenski je ograničena na najviše 5 dana
* poruku o dostupnosti datoteke moguće je poslati na najviše 10 primatelja

O korištenju usluge detaljnije možete pročitati na web stranici Srca, a samoj usluzi možete pristupiti na stranici http://filesender.srce.hr.