Grafički fakultet osvojio Zlatnu i Brončanu medalju na ARCA 2022. – 20. međunarodnoj izložbi inovacija

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 13. do 15. listopada 2022. godine održavala se 20. međunarodna izložba inovacija, ARCA 2022. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu osvojio je Zlatnu medalju za inovaciju pod nazivom “Primjena tiskanih računalno generiranih holograma kao sigurnosnih elemenata” autora dr. sc. Vladimira Cviljušca i Brončana medalju za inovaciju pod nazivom “Taktilni privjesci za slabovidne i slijepe osobe” autora dr. sc. Marka Maričevića. 

Kratki opis inovacije “Primjena tiskanih računalno generiranih holograma kao sigurnosnih elemenata”: 

Inovacija je u algoritmu za računalno generiranje holograma i izradu priprema za tisak u korelaciji s parametrima proizvodnih tiskarskih tehnika. Time omogućava brzu i jeftinu proizvodnju jedinstvenih računalno generiranih holograma koji imaju široku primjenu u zaštitnom tisku. Konačni proizvod, sigurnosni element ne temelji se samo na hologramskoj difrakcijskoj rešetki. Umjesto toga, inovacija nudi sinergiju tri sigurnosna elementa; računalnu manipulaciju objektima i kompoziciju holo-blokova u svrhu postizanja velikog broja kombinacija; progresivnu binarizaciju, koja se koristi za utiskivanje slike na površinu holograma i povezivanje ulaznih parametara algoritma s parametrima korištene tehnike tiska. Sve to jača sigurnost uz očuvanje mogućnosti ispisa po niskoj cijeni na standardnim komercijalnim strojevima. 

Kratki opis inovacije “Taktilni privjesci za slabovidne i slijepe osobe”: 

U ovoj inovaciji taktilni privjesci izrađeni su tehnologijama aditivne proizvodnje. Privjesci se sastoje od taktilnih elemenata na Brailleovom pismu i tipografskog elementa. Materijal za izradu je napravljen od biokompatibilnih i ekološki prihvatljivih polimernih materijala. Karakterističnost ove inovacije je dugotrajnost korištenja, otpornost na habanje i trošenje, mogućnost personalizacije i prilagodbe svakog privjeska potrebama korisnika.