Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata

Ured za zaštitu zdravlja studenata izradio je “Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata” kao pomoć pri pronalaženju zdravstvene zaštite u slučaju neodloživog zdravstvenog problema.