Inova 2023 – V. Cviljušac

Inovatori s Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su na INOVA 2023, 47. hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem. Sajam se održao od 26. – 28. rujna 2023. u Zagrebu (Zagrebački velesajam), gdje se predstavilo više od 140 inovacija iz 16 zemalja svijeta. 

Zlatni pehar i posebnu nagradu za najbolju inovaciju u kategoriji “Industrijski dizajn proizvoda i tehnologija tiska” osvojio je dr. sc. Vladimir Cviljušac za inovaciju pod nazivom “Primjena tiskanih računalno generiranih holograma kao sigurnosnih elemenata”.

Kratki opis inovacije “Primjena tiskanih računalno generiranih holograma kao sigurnosnih elemenata” autora dr. sc. Vladimira Cviljušca:

Inovacija je u algoritmu za računalno generiranje holograma i izradu priprema za tisak u korelaciji s parametrima proizvodnih tiskarskih tehnika. Time omogućava brzu i jeftinu proizvodnju jedinstvenih računalno generiranih holograma koji imaju široku primjenu u zaštitnom tisku. Konačni proizvod, sigurnosni element ne temelji se samo na hologramskoj difrakcijskoj rešetki. Umjesto toga, inovacija nudi sinergiju tri sigurnosna elementa; računalnu manipulaciju objektima i kompoziciju holo-blokova u svrhu postizanja velikog broja kombinacija; progresivnu binarizaciju, koja se koristi za utiskivanje slike na površinu holograma i povezivanje ulaznih parametara algoritma s parametrima korištene tehnike tiska. Sve to jača sigurnost uz očuvanje mogućnosti ispisa po niskoj cijeni na standardnim komercijalnim strojevima.

Više na linku: https://inova-croatia.com/inova-2023-hr/