Izbori – studentski zbor

Konačni rezultati studentskih izbora

Privremeni rezultati studentskih izbora

Naputak o radu biračkog odbora

Odluka o imenovanju biračkog odbora

Uputa o pravima i dužnostima promatrača

Pravovaljane kandidature za studentske izbore

Odluka o provođenju izbora za studentski zbor SuZa i studentski zbor Grafičkog fakulteta

Kandidacijski obrazac

Odluka o imenovanju članova Izbornog povjerenstva
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore

Odluka Rektora o raspisivanju studentskih izbora

Pravilnik o izborima za studentski zbor