Izložba studenata Grafičkog fakulteta

Pozivamo Vas na izložbu fotografija studenata Grafičkog fakulteta s Katedre za primijenjenu i umjetničku fotografiju čije je otvorenje 9. svibnja u 19:30 sati u galeriji Cro Art Photo Club u Gajevoj 25 u Zagrebu.

Izlažu: Jelena Balić, Martina Brkić, Darija Ćutić, Ante Čančar, Nives Đurkan, Maja Grbac, Kristina Janko, Daniel Keller, Andrea Kumar, Anamarija Montak, Nikica Mostarac, Marina Paulenka, Ivana Pavlović, Ivan Peček, Mario Periša, Zlatko Podhraški, Maja Premužak, Jasmin Saletović, Elena Staver, Ines Svaguša, Violeta Šunić.

Osvrt na izložbu

Pred nama je izložba fotografija kojom se studenti Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavljaju svojim fotografijama nastalim radom na Katedri za primijenjenu i umjetničku fotografiju. Izloženo je četrdesetak fotografija – aktova, većinom autorskih radova apsolvenata, no, dijelom, i autora-fotografa koji su već diplomirali te se etablirali svojim fotografskim i dizajnerskim radom.
Ovom se izložbom, na taj način, prvenstveno želi javnosti predstaviti mlade fotografe, ali i ukazati na kontinuitet fotografskog rada studenata Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od pokretanja Fotografske grupe 1994. godine, preko početka rada prvih kolegija iz područja kreativne fotografije 1995. godine, do današnje Katedre za primijenjenu i umjetničku fotografiju. Interes predstavljenih, ali i velikog broja drugih sadašnjih i bivših studenata koji ovom prilikom nisu predstavljeni, za fotografiju, bilo kao dio grafičkog dizajna ili samostalni kreativni izričaj, očigledan je – tokom studija interesom za kolegije, završnim i diplomskim radovima, izložbama i sl., što se kontinuirano može pratiti i kroz njihov fotografski rad predstavljen izložbama, organizacijama fotografskih projekata, radionica i tečajeva, u različitim tiskanim i elektronskim medijima, uređivačkom poslu, nastavnom radu u području fotografije itd., po završetku studija.
Veliki broj pojedinaca, kreativnih individualaca, neizbježno podrazumijeva mnoštvo različitih fotografskih interesa – interesa za različitim pristupima, tehnikama, motivima… Kako bi se ti interesi povezali u, za izložbeno predstavljanje neophodnu, cjelinu, za potrebe je ove izložbe izabran zajednički motiv – akt kao zahtjevan fotografski motiv koji fotografu omogućuje istraživanje kroz, praktički, sve tehničke, sintaktičke i semantičke aspekte fotografije. Iako je kod predstavljanja većeg broja autora-fotografa teško dati opći opis i ocjenu, smatram da izložene fotografije uz „nametnuti“ motiv ukazuju i na još neke poveznice među predstavljenim fotografima. Poznavanje fotografske tehnike, kroz sve faze odabranog sustava, sigurno je jedna od njih – akt kao motiv predstavljeni autori koriste za istraživanje manipulacijom svjetlom, ekspozicijom, posebnim fotografskim tehnikama i ostalim tehničkim elementima fotografije kombinirajući ih i stavljajući ih u funkciju reza, rakursa, perspektive, linije, tj. općenito, sintakse. Međutim, ono što dodatno povezuje izložene fotografije, odnosno njihove autore, je težište na semantici izraženoj kroz fotografsku tehniku i sintaksu – predstavljeni autori aktu ne prilaze primarno kao prikazivanju maksimalne objektivne estetike, već i kao naglašenom prikazivanju subjektivnog, autorskog, kroz što se iskazuje naglasak na „tko“ (autor) i „kako“ (tehnika, sintaksa) u odnosu na „što“ (motiv).
Poznavajući rad predstavljenih autora-fotografa i njihovih kolega vjerujem da ćemo u budućnosti sve češće prisustvovati njihovim izložbama fotografija, ali i na druge načine pratiti njihov fotografski rad kroz koji ćemo i dalje prepoznavati njihov kreativni individualizam, ali i „kolektivnu“ prepoznatljivost autora-fotografa povezanih školovanjem na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te fotografskim radom kroz kolegije Katedre za primijenjenu i umjetničku fotografiju.

dr. sc. Miroslav Mikota