Javna obrana doktorske disertacije Davora Donevskog, dipl.ing.

Fakultetsko vijeće Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 3. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2010./2011., održanoj dana 17. prosinca 2010. godine zaključilo je da će se

u srijedu, 22. prosinca 2010. godine u 16,00 sati  u Vijećnici
Grafičkog fakulteta održati

JAVNA  OBRANA  DOKTORSKE DISERTACIJE

doktoranda, Davora Donevskog, dipl. ing. pod naslovom:

“Optimizacija modela izlaznih uređaja u grafičkoj reprodukciji“
(„Optimizing Output Device Models in Graphic Reproduction“)

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

1. doc. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, predsjednica
2. prof. dr. sc. Diana Milčić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, mentorica
3. prof. dr. sc. Mislav Grgić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, vanjski član

Dekanica

prof. dr. sc. Diana Milčić, v.r.