Javna obrana doktorske disertacije Krešimira Dragčevića, dipl.ing.

Fakultetsko vijeće Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 3. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2010./2011., održanoj dana 17. prosinca 2010. godine zaključilo je da će se

u srijedu, 22. prosinca 2010. godine u 13,00 sati  u Vijećnici
Grafičkog fakulteta održati

JAVNA  OBRANA  DOKTORSKE DISERTACIJE

doktoranda, Krešimira Dragčevića, dipl. ing. pod naslovom:

“Istraživanje korozije u procesima grafičke reprodukcije”
(“Investigation of corrosion in the processes of graphic reproduction”)

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

1.    prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Mladen Lovreček, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, mentor
3.    doc. dr. sc. Vesna Džimbeg-Malčić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, članica
4.    prof. dr. sc. Ema Stupnišek-Lisac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, vanjska članica
5.    dr. sc. Mira Ristić, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, vanjska članica
6.    prof. dr. sc. Nina Knešaurek, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, zamjenska članica
7.    dr. sc. Tatjana Antonić Jelić, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, zamjenska članica                   

Dekanica

prof. dr. sc. Diana Milčić, v.r.