JAVNA OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – DIANA BRATIĆ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GRAFIČKI FAKULTET
Zagreb, Getaldićeva 2

KLASA: 643-03/15-01/
URBROJ: 251-80-15-1
Zagreb, 9. ožujka 2015.

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta, na svojoj 6. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2014./2015., održanoj dana 9. ožujka 2015. godine je  zaključilo da će se

u utorak, 17. ožujka 2015. godine u 13,30 sati  u Vijećnici

Grafičkog fakulteta održati

JAVNA  OBRANA  DOKTORSKE  DISERTACIJE

doktorandice mr. sc. Diane Bratić

 pod naslovom:

“Optimizacija procesa tiska na načelima Six Sigma”

 Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

  1. doc. dr. sc. Igor Zjakić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, predsjednik,
  2. izv. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Mario Barišić, Sveučilište u Osijeku Filozofski fakultet, vanjski član,
  4. doc. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, članica,
  5. doc. dr. sc. Damir Modrić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, član,
  6. prof. dr. sc. Marin Milković, Sveučilište Sjever, Koprivnica, zamjenski vanjski član.

Dekan:

 izv. prof. dr. sc. Klaudio Pap