JAVNA OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Igor Sinđić

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GRAFIČKI FAKULTET

Zagreb, Getaldićeva 2

 

KLASA: 643-03/15-01/

URBROJ: 251-80-15-1

Zagreb, 23. lipnja 2015.

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta, na svojoj 9. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2014./2015., održanoj dana 23. lipnja 2015. godine je  zaključilo da će se

 

u utorak, 30. lipnja 2015. godine u 13,00 sati  u Vijećnici

Grafičkog fakulteta održati

JAVNA  OBRANA  DOKTORSKE  DISERTACIJE

doktoranda Igora Sinđića, dip. ing.

 pod naslovom:

 

“Karakteristike ink-jet otisaka izloženih kontroliranim utjecajima vanjske atmosfere” (“Characteristics of inkjet prints exposed to controlled influences of outdoor atmosphere”)

 

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

  1. doc. dr. sc. Igor Majnarić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, predsjednik,
  2. izv. prof. dr. sc. Nina Knešaurek, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, članica,
  3. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, član,
  4. izv. prof. dr. sc. Ivana Bolanča Mirković, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, članica,
  5. prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, vanjska članica,
  6. doc. dr. sc. Dubravko Banić, Sveučilište u Zagrbu Grafički fakultet, zamjenski član,
  7. prof. dr. sc. Marin Milković, Sveučilište Sjever, Koprivnica, zamjenski vanjski član.

 

 Dekan:

 Prof. dr. sc. Klaudio Pap