Javna obrana teme doktorske disertacije Damira Vusića, dipl.ing.

Fakultetsko vijeće Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 3. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2010./2011., održanoj dana 17. prosinca 2010. godine zaključilo je da će se

u utorak, 11. siječnja 2011. godine u 10,00 sati  u Vijećnici
Grafičkog fakulteta održati
JAVNA  USMENA  OBRANA  TEME   DOKTORSKE  DISERTACIJE

Doktoranda Damira Vusića, dipl.ing.
pod naslovom:

“Efekt neonskog proširivanja boje u procesu grafičke reprodukcije”
(„The neon colour spreading effect in the graphic reproduction process “)

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije:

1.    doc. dr. sc. Damir Modrić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, mentor
3.    prof. dr. sc. Đurđica Osterman Parac, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, članica
4.    doc. dr. sc. Vesna Džimbeg – Malčić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, zamjenska članica

Dekanica

prof. dr. sc. Diana Milčić, v.r.