KONAČAN RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI (LJETNI SEM. AK. GOD. 2019./20.)

Poštovani studenti/ce, kolege/ice,

u nastavku možete pronaći konačan raspored LJETNOG semestra ak. god. 2019./2020.

Molimo studente da se obrate predmetnom nastavniku ukoliko u svome rasporedu nemaju upisane sve predmete.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – 2. semestar

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – 4. semestar

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – 6. semestar

DIPLOMSKI STUDIJ – 2. semestar