KONAČNI RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI (zimski sem. ak. god. 2018./19.)

Poštovani studenti/ce, kolege/ice,

u nastavku možete pronaći konačnu verziju rasporeda za zimski semestar ak. god. 2018./2019.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

1. SEMESTAR

Predavanja
Vježbe

3. SEMESTAR

Predavanja
Vježbe

5. SEMESTAR

Predavanja
Vježbe

DIPLOMSKI STUDIJ

1. SEMESTAR

Predavanja
Vježbe

3. SEMESTAR

Predavanja
Vježbe

RASPORED PO DVORANAMA
Raspored dvorane – zimski sem. 2018./19

POPIS STUDENATA PO GRUPAMA
Popis studenata grupe – zimski sem. 2018./19

OSOBNI RASPOREDI STUDENATA
Osobni raspored – zimski sem. 2018./19.