Kreativna Europa

Desk Kreativne Europe – Kultura nastavlja s ažuriranjem baze projekata u kojima hrvatske organizacije sudjeluju kao partneri. Baza projekata iz tekućeg programskog razdoblja Kreativne Europe 2021 -2027 nalazi se na stranici DKE-Kultura | www.deskkultura.hr u rubrici Projekti > 2021-2027, a zamišljena je kao pregled uspješnih europskih praksi hrvatskih partnera te inspiracija budućim potencijalnim korisnicima europskih sredstava.