MODOC – Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskog kvailifikacijskog okvira

Više informacija na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/modoc-sveuciliste-u-zagrebu-poziva-doktorande-da-se-odazovu-istrazivanju-u-sklopu-projekta-mode-1/