Nabava informatičke opreme

U elektroničkom oglasniku javne nabave  Narodnih novina objavljen je poziv za nadmetanje (nabava male vrijednosti) za predmet nabave: Nabava informatičke opreme https://ponuda-jn.nn.hr/etender.aspx?action=SHOW&ID=d31a2129-5e58-46de-8c68-f9c296d03c93

Naslov : Nabava informatičke opreme
Opis : Nabava stolnih računala i LCD monitora, prijenosnih računala, printera, skenera i projektora za potrebe Grafičkog fakulteta.
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje (male vrijed.)
Objavljeno dana : 24.11.2011
Broj objave : N-16-M-145035-231111