Nabava IR mikroskopa-adapter

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavljena je Obavijest o početku postupka javne nabave na adresi: http://www.nn.hr/ –on-line popis objava od 26.11.2010. pod rednim brojem 67. Nabava IR mikroskopa – adpater

Predmet nabave:Strojevi i aparati za ispitivanje i mjerenje
                                  Nadogradnja mikroskopa – adapter

Broj objave: N-32-M-14338-24110

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave temeljem članka 15. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi.