Nabava naočala za praćenje pokreta oka

U elektroničkom oglasniku javne nabave  Narodnih novina objavljen je poziv za nadmetanje (nabava male vrijednosti) za predmet nabave: Naočale za praćenje pokreta oka https://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=2BF43CF9-8D02-4729-836D-AE8206906103&action=show

Opis : Nabava naočala za praćenje pokreta oka
Vrsta postupka : Poziv na nadmetanje (male vrijed.)
Objavljeno dana : 02.12.2010.
Broj objave : N-16-M-144036-301110

Rok za dostavu ponuda: 7.12.2010. do 12:00 sati