Nabava stroja za meki uvez knjiga

U elektroničkom oglasniku javne nabave  Narodnih novina objavljen je poziv za nadmetanje (nabava male vrijednosti) za predmet nabave: Stroj za meki uvez knjiga koji možete vidjeti na adresi: https://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=0C7EE44E-BCF7-4834-BE95-794B32C253B7&action=show 

Opis : Nabava stroja za meki uvez knjiga
Vrsta postupka : Otvoreni postupak javne nabave (male vrijednosti)
Objavljeno dana : 30.11.2010.
Broj objave : N-16-M-143339-241110

Rok za dostavu ponuda: 6.12.2010. do 12:00 sati