Nabava uređaja za ispitivanje krutosti kartona

U elektroničkom oblasniku javne nabave Narodnih novina objavljen je poziv za nadmetanje za predmet nabave: Nabava uređaja za ispitivanje krutosti kartona: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=355438

 

Naručitelj Grafički fakultet
Oznaka/broj 2013/S 015-0064641
Naziv Nabava uređaja za ispitivanje krutosti kartona
Vrsta dokumenta* Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 42991000-9 Strojevi za papir, tiskarski i knjigoveški strojevi i njihovi dijelovi
Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave
Proc.vrijed. 190.000,00
Datum objave 19.7.2013
Datum slanja 18.7.2013
Zakon ZOJN RH NN 90/11 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Ne