Nabava uređaja za probno otiskivanje

U elektroničkom oglasniku javne nabave  Narodnih novina objavljen je poziv za nadmetanje za predmet nabave: Nabava uređaja za probno otiskivanje https://ponuda-jn.nn.hr/etender.aspx?action=SHOW&ID=50c4549f-6e4b-4832-b237-83ceb9a59767

Naslov : Nabava uređaja za probno otiskivanje
Opis : Nabava uređaja za probno otiskivanje
Vrsta objave : Obavijest o početku postupka javne nabave
Objavljeno dana : 15.12.2011
Broj objave : N-30-V-148502-131211