Najava gostujućeg predavanja

U srijedu 15.5. u 16:10 u A dvorani Grafičkog fakulteta ugostit ćemo Gordona Matića iz tiskare Denona d.o.o. koji će održati pozvano predavanje: PROCES IZRADE KNJIGE – NAJČEŠĆE GREŠKE U PRIPREMI ZA TISAK. Na primjeru tiska knjige „15 godina foto eseja“, prikazat će se put od ideje do realizacije, s naglaskom na potencijalne greške u pripremi. Na predavanju će biti prikazane sve faze rada na knjizi, te će se kroz snimke proizvodnje i primjeraka probnih otisaka i neuvezenih primjeraka knjige zorno prikazati proces izrade knjige mekog uveza.

Predavanje se preporuča dizajnerima i tehnolozima, prijediplomskog i diplomskog studija.