Nastupno predavanje dr.sc. Diana Bratić

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-OUSRH i 60/15-OUSRH), Odluke (Rektorskoga zbora) o obliku i načinu provedbe nastupnoga predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ 129/05) i Odluke Fakultetskoga vijeća od 13. prosinca 2018. godine, u svezi izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Grafička tehnologija, dr. sc. Diana Bratić će održati

dana 25. siječnja 2019. godine (petak), s početkom u 11.40 sati, u dvorani A Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta, Getaldićeva 2, Zagreb,

nastupno predavanje na temu

„DRM sustavi na platformama za digitalno izdavaštvo“

u sklopu kolegija Izgradnja multimedijskih sustava (III. semestar diplomskoga, sveučilišnoga studija Grafičke tehnologije), pred studentima i nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta (najmanje 5 sveučilišnih nastavnika Fakultetskoga vijeća) i Stručnim Povjerenstvom u sastavu:

1. doc. dr. sc. Miroslav Mikota, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, predsjednik,
2. doc. dr. sc. Mile Matijević, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, član,
3. doc. dr. sc. Petar Miljković, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, vanjski član.

Nakon završenoga nastupnoga predavanja Stručno povjerenstvo će izraditi mišljenje i ocjenu u pisanome obliku.

DEKAN
prof. dr. sc. Nikola Mrvac