Natječaj za dodjelu nagrade Hrvatske akademije

ODBOR ZA NAGRADE
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
raspisuje
NATJEČAJ
ZA DODJELU NAGRADA
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

1. Odlukom Skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ustanovljene su
nagrade koje će se dodjeljivati za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u
Republici Hrvatskoj autorima čija djela su doprinos od izuzetnog i trajnog
značenja za Republiku Hrvatsku.
Nagrade se dodjeljuju svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti.
Nagrada se sastoji od plakete i povelje o dodjeli nagrade.

2. Po jedna nagrada dodjeljuju se za znanstvena i umjetnička područja: društvene
znanosti; tehničke znanosti; medicinske znanosti; filološke znanosti; književnost;
glazbenu umjetnost; likovnu umjetnost, a dvije nagrade za područja: prirodne
znanosti i matematiku.

3. Prijedloge za dodjelu nagrada uz pisano obrazloženje mogu podnositi razredi
Akademije, vijeća fakulteta i umjetničkih akademija, sveučilišni senati, te
znanstvena vijeća znanstvenih institucija.
Prijedlozi se upućuju Odboru za nagrade do 31. siječnja 2011. godine, na adresu
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11.
Prijedlozi moraju biti u pisanom obliku i obvezno sadržavati:
a) sažetak znanstvenog odnosno opis umjetničkog dostignuća;
b) temeljito obrazloženje;
c) područje za koje se dodjeljuje nagrada.

4. Za sve dodatne informacije izvolite se obratiti na tel. 48-95-124.

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti
Zagreb