Natječaj za sudjelovanje u aktivnosti Pripremni posjeti

Pripremni posjeti

 

Posjet partnerskoj ustanovi

 

Ako već znate inozemnu ustanovu za koju vjerujete da vam može biti partner u međunarodnoj suradnji, prijavite se za posjet kako biste razvili novu projektnu ideju, te pripremili i ispunili nacrt prijave za budući projekt. Posjet budućoj partnerskoj ustanovi moguć je u zemljama koje sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje.

 

Kontakt seminari

 

Ova aktivnost omogućuje kontakt s ustanovama koje, kao i vaša, žele pronaći potencijalne partnere za rad na projektima. Kontakt seminari, koji su usmjereni na određenu temu, okupljaju 40 – 80 sudionika iz različitih zemalja. Na kontakt seminaru možete upoznati kolege iz Europe, sudjelovati na radionicama, razviti projektnu ideju, te pripremiti i ispuniti nacrt prijave za buduće projekte. Kontakt seminare organiziraju nacionalne agencije država koje sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje.

 

Ukratko, pripremni posjeti omogućuju:

 

  • uspostavljanje i dogovaranje suradnje s partnerom vezano uz Erasmus nove međuinstitucijske sporazume (ne radi obnavljanja već postojećih) koji se odnose na mobilnost studenata i/ili osoblja, Erasmus stručnu praksu (dogovor za studentsku praksu i/ili posjet konzorciju za stručnu praksu), intenzivne programe, mreže, multilateralne projekte, popratne mjere;
  •  definiranje ciljeva i načina suradnje;
  • definiranje uloga partnera, odgovornosti i zadataka;
  • razvijanje plana rada i aktivnosti;
  • ispunjavanje prijavnog obrasca za budući projekt.

 

Rokovi za prijavu u 2012. su:

 

 1. rok: 10.02.2012. – za aktivnosti koje počinju od 23. ožujka 2012.

2. rok: 08.06.2012. – za aktivnosti koje počinju od 20. srpnja 2012.

3. rok: 14.09.2012. – za aktivnosti koje počinju od 26. listopada 2012.

4. rok: 09.11.2012. – za aktivnosti koje počinju od 21. prosinca 2012., a završavaju do 30. travnja 2013.

 

Prijavu potpisuje dekan sastavnice, stoga se mole zainteresirani kandidati da svu potrebnu dokumentaciju prijave dostave na potpis u Ured za međunarodnu suradnju Grafičkog fakulteta tri tjedna prije roka na koji se prijavljuju.

Prije roka za prijavu projekta, ako želite, možete otići u pripremni posjet budućim partnerima kako biste zajedno ispunili prijavni obrazac i dogovorili detalje budućeg projekta.

Rok za prijavu za odlazak u pripremni posjet je petak 10.02.2012. za pripremne posjete koji počinju od 23. ožujka 2012., a završavaju najkasnije 30. travnja 2013. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancira troškove putovanja i troškova života u prosječnom iznosu od 800,00 eura. Evo što trebate učiniti ako se želite prijaviti:

 

1.       Pročitajte Nacionalna pravila (posebno dio koji se odnosi na slanje prijave, financiranje, pripremne posjete)

2.       Ispunite prijavni obrazac za pripremne posjete

Comenius prijavni obrazac

Leonardo da Vinci prijavni obrazac

Grundtvig prijavni obrazac

Erasmus prijavni obrazac.

3.  Dogovorite s partnerima datum posjete i aktivnosti pripremnog posjeta te neka Vam ustanova koja Vas poziva na pripremni posjet pošalje pozivno pismo na kojem je navedeno gdje će se pripremni posjet održati, vrijeme (pripazite da bude unutar prihvatljivog razdoblja: od 23. ožujka 2012. do najkasnije 30. travnja 2013.), adresa

4.       Ispunite prijavni obrazac uz pomoć Uputa za ispunjavanje

5.       Pošaljite ga preporučenom poštom i e-mailom do 10. veljače 2012. na adresu Agencije.

 

Eventualna daljnja pitanja pošaljite e-mailom na: pripremni.posjeti@mobilnost.hr