Natječaj na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAFIČKI FAKULTET,
ZAGREB, GETALDIĆEVA 2

KLASA:  112-03/19-01/
URBROJ: 251-80-19-1
Zagreb, 5. veljače  2019.

NATJEČAJ

za izbor  jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, na znanstvenom projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti DOK-2018-09-7543 financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost, u okviru  uspostavnog istraživačkog projekta, UIP-2017-05-4081 ”Razvoj modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke ambalaže” na određeno vrijeme (za trajanja Projekta, a najduže četiri godine, uz obvezu asistenta upisati/završiti poslijediplomski studij), u punom radnom vremenu.

Pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,  OUSRH 101/14, OUSRH 60/15 i 131/17).

Uz prijavu za radno mjesto je potrebno priložiti:

–  izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
–  dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom (dodiplomskom) studiju u području i polju natječaja,
–  prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ukoliko ju pristupnik posjeduje),
– motivacijsko pismo.

Uz dokumentaciju za radno mjesto je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na CD-u).
Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijave se šalju poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu:  Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, s naznakom „Natječaj za izbor na radno mjesto – asistent“.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dekan: Prof. dr. sc. Nikola Mrvac