Natječaj za akademsku mobilnost u 2014. g. (1. rok) – konačni rezultati i upute

Objavljeni su konačni rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2014. g. za stavke:

a1) odlazna mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma sa sljedećim sveučilištima: Aristotelovo sveučilište u Solunu (Grčka), Sveučilište u Padovi (Italija), Sveučilište u Pečuhu (Mađarska), Sveučilište u Mainzu (Njemačka), Jagiellonsko sveučilište u Krakovu (Poljska), Comenius sveučilište u Bratislavi (Slovačka)

b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (1. rok – mobilnost do 30. lipnja 2014.).

Na konačnu rang-listu ne postoji mogućnost pritužbe.

 

Rezultati i upute za izabrane kandidate i sastavnice (način refundacije troškova mobilnosti) su objavljeni na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/obavijesti-za-sveucilisne-djelatnike/.

Čestitamo djelatnicima Grafičkog fakulteta!