Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.
Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/
Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Rok za prijavu na Natječaj je petak 4. svibnja 2018. do 16 sati.

Natječaj i Pravilnik nalaze se u privitku, a također ih možete naći na web stranici Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade akad god 2017_2018

Pravilnik_o_dodjeli_Rektorove_nagrade_-_procisceni_tekst

Kriteriji za ocjenu izvrsnosti znanstveno-istraživačkog studentskog rada:

  1. Originalnost / inovativnost teme rada.
  2. Obrazloženje metodologije istraživanja teme rada.
  3. Sustavni prikaz rezultata istraživanja.
  4. Primjenjivost rezultata rada u grafičkoj tehnologiji i grafičkom dizajnu