Natječaj za izbor stručnih savjetnika za kadrovske i financijsko računovodstvene poslove

NATJEČAJ

1. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za kadrovske poslove na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom;

2. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Pristupnici za radna mjesta trebaju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem l su:

– završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog smjera;
– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– poznavanje engleskog jezika;
– poznavanje rada na osobnom računalu.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2 su:

 – završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera;
– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– poznavanje engleskog jezika;
– poznavanje rada na osobnom računalu.

Probni rad za oba radna mjesta je 6 mjeseci.

Pristupnici za radna mjesta su dužni dostaviti:

– životopis,
– dokaz o stečenoj (traženoj) stručnoj spremi,
– dokaz o radnom stažu,
– dokaz o poznavanju engleskog jezika i poznavanju rada na računalu ili izjavu kojom potvrđuju da poznaju osnove engleskog jezika i rada na osobnom računalu.

Prijave se podnose u tiskanom obliku.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj  je otvoren 8 dana od dana objave.

Prijave se šalju poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu:  Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, s naznakom „Natječaj za izbor na radno mjesto – s naznakom broja radnoga mjesta za koje se natječe“ .

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.