Natječaj za izbor u znanstveno nastavna zvanja

NATJEČAJ

1. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Tehničke znanosti; znanstveno polje: Grafička tehnologija, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu, na Katedri za grafičke materijale i tiskovne forme; na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

2. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti; znanstveno polje: Grafička tehnologija, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu, na Katedri za temeljna i opća znanja; na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

3. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti; znanstveno polje: Grafička tehnologija, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu, na Katedri za grafičke materijale i tiskovne forme; na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

4. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti; znanstveno polje: Grafička tehnologija, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu, na Katedri za grafičke materijale i tiskovne forme; na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

5. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u Interdisciplinarnim područjima znanosti; znanstveno polje: Grafička tehnologija i znanstveno polje: Računarstvo, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu, na Katedri za računarsku grafiku i multimedijske sustave, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

6. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje – docent, u Interdisciplinarnim područjima znanosti; znanstveno polje: Grafička tehnologija i umjetničko polje: Dizajn.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 137/17).

Pristupnici trebaju ispunjavati i uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17).

Pristupnici na natječaj pod rednim brojem 6 trebaju ispunjavati i uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja u području umjetnosti („Narodne novine“ br. 61/17).

Uz prijavu za radno mjesto pristupnici trebaju priložiti:

  • izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
  • dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
  • preslik odluke/potvrde o zadnjem izboru u znanstveno-nastavno i/ili znanstveno zvanje (koje prethodi izboru na radno mjesto za koje se pristupnik natječe, ukoliko pristupnik takvu odluku/potvrdu posjeduje).

Uz prijavu za radno mjesto je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na USB memoriji-sticku).

Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijave se šalju preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2 .

Na omotnici zatvorene prijave na natječaj treba naznačiti „Natječaj za izbor“, uz navođenje rednoga broja natječaja za kojega se prijava podnosi.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dekan

 prof. dr. sc. Nikola Mrvac