Natječaj za radno mjesto – psiholog na projektu

za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – psiholog, za rad na projektu koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., UP.03.1.1.04.0046, “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju” (u daljnjem tekstu: Projekt), na određeno vrijeme (za trajanja Projekta, a najduže 3 godine), u punom radnom vremenu.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

  •  završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije (ili prema starim propisima završen sveučilišni dodiplomski studij psihologije, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema VSS)
  • računalna pismenost na naprednom nivou

Prednosti:

  • poznavanje engleskoga jezika
  • očekuju se odlične komunikacijske i organizacijske vještine te izvrsnost u timskom radu
  • edukacija iz psihoterapije / poznavanje nekoga psihoterapijskoga pravca
  • iskustvo rada u obrazovnom sustavu
  • iskustvo rada sa studentima

Uz prijavu za radno mjesto je potrebno priložiti:

–  zamolbu
–  životopis
–  dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja
 – dokaz o državljanstvu

Kandidati koji zadovolje formalne uvijete biti će pozvani na razgovor i provjeru znanja/sposobnosti (testiranja računalne pismenosti).

Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na CD-u).

Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Prijave se podnose u Urudžbeni zapisnik Fakulteta, osobno (u vremenu od 9 do 12 sati) ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, s naznakom „Natječaj za izbor na radno mjesto – psiholog na Projektu“ .

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.