Natječaj za sufinanciranju stud. programa Stud. zbora SuZg.

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je temeljem odluka sa svoje 5. i 6. elektroničke sjednice donijela odluku o raspisivanju NATJEČAJA za sufinanciranje studentskih programa za kalendarsku 2024. godinu.

Radionica za uspješnu prijavu na natječaj održat će se 22. travnja u 18:00 sati u dvorani C2 u Ulici Radoslava Cimermana 88, na Sveučilištu u Zagrebu.