Hrvatski

Natječaj za upis na doktorski studij grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda (ak. god. 2024./2025.)

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, dalje: Zakon) i članka 64. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu od 21. ožujka 2023., Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta na svojoj 7. sjednici u ak. god. 2023./2024., provedenoj 22. travnja 2024. godine, raspisuje sljedeći:

Natječaj za upis na doktorski studij
Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda
(ak. god. 2024./2025.)

Prijave na Natječaj primaju se na e-mail adresu: prijave.doktorski@grf.unizg.hr od objave teksta Natječaja na mrežnim stranicama Fakulteta do 30. rujna 2024. godine, do 23.59 sati.

Upisna kvota za ak. god. 2024./2025.: 15 studenata državljana zemalja članica EU i hrvatskih državljana, 3 studenta strana državljana.

I. NA NATJEČAJ SE MOŽE JAVITI:

  1. pristupnik koji je završio dodiplomski studij (predbolonjski st. program), sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja grafička tehnologija ili iz srodnih područja s prosječnom ocjenom 3.5 te postignutih 300 ECTS bodova, odnosno s odgovarajućimbrojem ECTSbodova u skladu s Zakonom, kao i pristupnik koji je završio studij s prosječnom ocjenom manjom od 3.5, uz obvezu dostave dokumenata navedenih u toč. II. 7. Natječaja.
  2. pristupnik koji je završio sveučilišni znanstveni poslijediplomski studij (predbolonjski st. program) i stekao titulu magistra znanosti (mr. sc.) na Grafičkom fakultetu i srodnim Fakultetima (u skladu s Odlukom Fakultetskog vijeća od 19. listopada 2015. godine)

II. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA NATJEČAJ

Na navedenu e-mail adresu pristupnik treba dostaviti skeniranu dokumentaciju:

  1. Obrazac prijave za upis (preuzeti u prilogu Natječaja);
  2. Domovnica (može biti starija od 6 mjeseci i može biti iz sustava e-građani), odn. dokaz o državljanstvu ako pristupnik NEMA hrvatsko državljanstvo;
  3. Osobna iskaznica ili potvrda o prebivalištu  (može biti iz sustava e- građani)
  4. Diploma dodiplomskog studija/sveučilišnog diplomskog studija/sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili diploma magistra znanosti (mr. sc.);
  5. Životopis;
  6. Prijepis ocjena s naznačenim ukupnim prosjekom ocjena (pristupnik preuzima u Studentskoj referadi visokog učilišta na kojem je stekao prethodnu visokoškolsku kvalifikaciju) ili Dopunsku ispravu o studiju;
  7. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (dostavlja samo pristupnik koji je završio studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 sukladno toč. I. a) Natječaja).

III. RAZGOVOR S POVJERENSTVOM

U skladu s čl. 5. st. 6. pročišćenog teksta Pravilnika o doktorskom studiju grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu od 16. listopada 2017. godine razgovor Povjerenstva s pristupnikom obavezni je sastavni dio upisnog postupka. O terminu i načinu održavanja razgovora s Povjerenstvom pristupnik će biti obaviješten najmanje tjedan dana prije zakazanog termina, putem e-mail adrese s koje je poslao prijavu i skeniranu dokumentaciju.

IV. UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ GRAFIČKO INŽENJERSTVO I OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA

Nakon održanog razgovora i na prijedlog Povjerenstva Fakultetsko vijeće odobrava upis pristupnika na doktorski studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda. Obavijest o terminu upisa u ak. godinu 2024./2025., s naznakom dokumentacije koja se dostavlja na upis, bit će dostavljena na e-mail adresu pristupnika, nakon sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj je donijeta Odluka o odobrenju upisa na studij.

Sve ostale informacije mogu se dobiti postavljanjem upita na e-mail lea.tijan@grf.unizg.hr ili pročitati na mrežnim stranicama Fakulteta https://www.grf.unizg.hr/doktorski-studij/

V. POSTUPAK ZA PRISTUPNIKE KOJI SE JAVLJAJU NA NATJEČAJ, A IMAJU STEČENU INOZEMNU VISOKOŠKOLSKU KVALIFIKACIJU

Pristupnik koji je stekao inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju obvezan je prije podnošenja prijave na Natječaj, na Sveučilištu u Zagrebu, u Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Takav pristupnik, uz prijavu i ostale dokumente iz toč. II. ovog Natječaja, dostavlja i skeniranu potvrdu Sveučilišta u Zagrebu o pokrenutom navedenom postupku.

Više informacija o postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije dostupno je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

Pristupnik koji ima stečenu inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju na Natječaj dostavlja službeno prevedene dokumente na hrvatskom jeziku. Službeni prijevod na hrvatski jezik obavlja stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdan pojedini dokument.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT