Natječaj za upis na doktorski studij

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GRAFIČKI FAKULTET
Zagreb, Getaldićeva 2

Zagreb, 28. rujna 2015.

Na temelju članka 22. stavka 1. Statuta (od 24. veljače 2014.), na 10. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta, u ak. god. 2014./2015., održanoj 28. rujna 2015. godine raspisuje se sljedeći:

Natječaj za upis na
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij
Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda
(u ak. god. 2015./2016.)

Prijave se primaju tijekom listopada 2015. godine.
Detaljnije obavijesti dostupne u Studentskoj referadi, tel. 2371-080/256 i na mrežnim  stranicama Grafičkog fakulteta.
Upisna kvota za ak. god. 2015./2016. uključuje 8 redovitih studenata, 7 izvanrednih studenata i 3 studenata strana državljana.
DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ:

  1. Prijava za upis (obrazac za prijavu);
  2. Domovnica – izvornik ili ovjerena preslika ;
  3. Rodni list – izvornik ili ovjerena preslika;
  4. Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice;
  5. Diploma sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog studija, izvornik ili ovjerena preslika;
  6. Životopis;
  7. 2 fotografije dimenzija 4 x 6 cm;
  8. Prijepis ocjena s prosjekom ocjena*;
  9. potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 320,00 kn (upisnina, nova studentska isprava, iksica), uplata na IBAN Grafičkog fakulteta: HR0923600001101243148, Zagrebačka banka d.d., poziv na broj 6612111, naznaka „Troškovi upisa– Ime i prezime“,).
  10. potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 10.000,00 kn (troškovi školarine za jedan semestar poslijediplomskog studija) na žiro račun Grafičkog fakulteta IBAN: HR0923600001101243148, kod Zagrebačke banke d.d., poziv na broj: 661104 i naznaka: „Troškovi školarine“.

*Napomena : Pristupnici za poslijediplomski doktorski studij trebaju imati završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja tehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti, s najnižom prosječnom ocjenom 3,5 ili uz preporuku dva sveučilišna nastavnika te postignutih 300 ECTS bodova, odnosno ekvivalentnim brojem ECTS bodova te potvrdu o poznavanju stranog jezika (engleski jezik i/ili njemački jezik).

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet zadržava pravo provjeriti poznavanje stranog jezika i obaviti motivacijski intervju s pristupnicima.

Dekan:

Prof. dr. sc. Klaudio Pap