Natječaji za studentsku mobilnost

Na internetskim stranicama Sveučilišta objavljeni novi natječaji za studentsku mobilnost, te podsjećamo na natječaje koji su ranije objavljeni:

 

  • Natječaj Erasmus Mundus 2: LOT11 – Experts4Asia – (Južna i Jugoistočna Azija) i ExpertsSUSTAIN (samo PhD) – rok za prijave produžen je na 26. rujan 2014.
  • 1 stipendija za bilateralnu razmjenu na City University of Hong Kong – rok za prijave 30. rujan 2014.
  • Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru projekta Erasmus Mundus-aktivnost 2: LOT16 – BE MUNDUS – Brazil Europe Mundus – rok za prijave 11. studeni 2014.

Natječaji: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/