Obavijest doktorandima – Predavanja prof. D. Hui-a

Prijavnicu i program predavanja možete preuzeti na poveznici: http://doktorski.unizg.hr/dokt?@=5uj3#news_11002